Tin mới nhất

THÔNG BÁO

GIỚI THIỆU CLE-CTU

HOẠT ĐỘNG

THƯ VIỆN

ĐỘI GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THỰC HÀNH KHOA LUẬT – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
– Địa chỉ: Trung tâm Luật so sánh, Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
– Điện thoại: 07103 73 44
– Email: gdplth.cle.ctu@gmail.com
– Website: http://www.clectu.org/